"Participativno budžetiranje" u Puli

Na konferenciji u organizaciji Svjetske banke, održanoj nedavno u Grazu, osim "sustavom e-konzultacija", gradonačelnik Pule pohvalio se i kako Grad Pula "provodi projekt participativnog budžetiranja." Ovo je već barem treći (dokumentirani) put da Grad i gradonačelnik, pa čak i gradonačelnikova stranka - IDS (Istarski demokratski sabor), pokušavaju prisvojiti projekt koji - uz financijsku podršku EU i Ureda za udruge Vlade RH - provodi Zelena Istra, uz minimalnu suradnju Grada Pule.

PR-ticipacija

Prvi put je to pokušano čim je projekt pokrenut, i to na Facebook stranici IDS-a, gdje se tvrdilo: "Grad Pula pokrenuo je novu internetsku stranicu 'Pula odlučuje!'". Gotovo istu rečenicu mogli smo pročitati i u elektroničkom izdanju "Proračuna u malom", i samo smo brzom reakcijom uspjeli spriječiti da se pojavi i u tiskanoj verziji. Svaki puta nam je rečeno kako se radilo o nenamjernoj pogrešci. No, nenamjerno pogriješiti u istoj stvari može se jedanput, dvaput, ali triput ?! Teško. Ovo nam nažalost ukazuje na činjenicu kako je Gradu Puli participacija najbitnija za političku samopromociju vladajuće stranke, što je jedna od glavnih opasnosti za demokratske procese koju ističu stručnjaci na polju sudjelovanja i uključivanja građana. Druga je, a nažalost doći ćemo i do toga - korištenje "participacije" za legitimaciju unaprijed donesenih odluka, odnosno manipulaciju.

Obmanjivanje (svjetske) javnosti

No, vratimo se na konferenciju Svjetske banke i izjavu gradonačelnika Miletića, i pritom zanemarimo da projekt ne provodi Grad Pula, nego Zelena Istra. Učinimo li čak i to, Miletić i dalje nije rekao istinu kazavši kako se u Puli provodi projekt participativnog budžetiranja. Projekt kojeg provodi Zelena Istra se, doduše, zove "Participativno budžetiranje: građani nadziru lokalni proračun", ali je proces donošenja proračuna u Puli daleko od participativnog budžetiranja (PB), čak i u onom obliku kako ga definira upravo Svjetska banka, čija je definicija među stručnjacima poznata kao najkonzervativnija.

Već brzinsko googlanje donosi nam definiciju PB-a prema Svjetskoj banci kao cjelogodišnjeg procesa koji uključuje: teritorijalne i sektorske sastanke sa građanima, izbor građanskih delegata, terenske izvide na lokacijama prijedloga, izradu studija izvedivosti, izgradnju konsenzusa oko prijedloga proračuna... Što od toga imamo u Puli? Ništa. Stoga se, nažalost, nadaje zaključak kako je naš gradonačelnik, ili otputovao na međunarodnu konferenciju govoriti o participaciji i participativnom budžetiranju, bez da se imalo potrudio o temi informirati što nalaže elementarna pristojnost, ili da je namjerno obmanjivao svjetsku javnost. Ne znamo što je gore.

Skrivanje podataka o raspolaganju javnim sredstvima

Nadalje, na stranici Svjetske banke navodi se kako se participativnim budžetiranjem promiče transparentnost i pristup javnosti podacima o javnim prihodima i rashodima. Zato podnaslov projekta Zelene Istre i glasi "građani nadziru lokalni proračun". Na tom polju, Grad Pula se stvarno nije iskazao, te je tu dimenziju projekta čak i sabotirao. Naime, od prosinca prošle godine molimo da se objavi plan proračuna, kao i izvještaj o izvršenju proračuna, na višim razinama detaljnosti i transparentnosti, što Grad Pula uporno odbija, čak i nakon što smo se pozvali na Zakon o pravu na pristup informacijama koji jasno propisuje kako tijela javne vlasti moraju građanima dati na uvid sve tražene informacije koje se tiču raspolaganja javnim sredstvima.

Netransparentnost procesa

Nažalost i sam proces sudjelovanja građana u kreiranju proračuna iznimno je netransparentan, prijedlozi građana se ne objavljuju, kao niti odgovori Grada na njih. Osim, naravno, upravo onih prijedloga sa stranice Zelene Istre PulaOdlucuje.org, budući smo njome ciljano planirali postići do sada nepostojeću transparentnost sudjelovanja građana i komunikacije sa lokalnim vlastima. Tako ne znamo niti koliko je i kakvih prijedloga predano, koliko ih je prihvaćeno, koliko ih je odbijeno i zašto.

Razumljivo je da takav netransparentan proces stvara nepovjerenje kod građana, budući se njime može iznimno lako manipulirati. S obzirom na navedeno, postavlja se logično pitanje - na osnovu čega bi građani, recimo, trebali vjerovati gradonačelniku kada kaže da je Grad usvojio 90% (prošle godine) ili 75% (ove godine) prijedloga? Tim više što su na tribinama o proračunu u mjesnim odborima, građani mahom frustrirano govorili kako na određene probleme upozoravaju godinama.

Ni slučajno mimo "masterplana"!

Ukoliko, pak, pomnije promotrimo odgovore na prijedloge građana sa PulaOdlucuje.org stranice, primijetit ćemo kako je u proračun za 2016. godinu uvršteno tek 6 od 27 prijedloga, a kod prihvaćenih prijedloga se mahom radi o stvarima koje je Grad i tako planirao. Nisu usvojeni ni najmanji i najjednostavniji prijedlozi koji odstupaju od ranije donesenih planova i odluka Grada.

Duboka ukorijenjenost takvog krutog pristupa, u suštini zatvorenog za ikakvu smislenu participaciju, dolazi do izražaja kod prijedloga građana da građani sami prikupe sredstva i organiziraju uređenje okoliša škole Kaštanjer. Ako biste očekivali da će Grad objeručke prihvatiti takav prijedlog koji ih praktički ne bi koštao niti kune, prevarili biste se. Šturi odgovor Grada Pule na taj prijedlog glasio je: "U planu za sljedeću godinu planirano je renoviranje kuhinje i ulaza u školu, a potom će se sukladno financijskim mogućnostima pristupati ostalim prioritetnim potrebama." Dakle, ni slučajno ništa mimo našeg plana. To se ne može nazvati participacijom.

Građani ne smiju odustati

Istovremeno, unatoč svim navedenim manjkavostima zbog kojih se proces donošenja proračuna Grada Pule nikako ne može nazvati participativnim budžetiranjem, Grad i gradonačelnik odbijaju usvojiti preporuke Zelene Istre za povećanje transparentnosti i participacije, nastale kao dio projekta u kojem navodno sudjeluju. Tako "participativno budžetiranje" u maniri Grada Pule, nažalost, još uvijek vrši funkciju isprazne samopromocije i legitimacije već donesenih odluka gradske uprave, a građani se za prostor za participaciju tek moraju izboriti daljnjim i masovnim angažmanom, od čega unatoč svemu, ne smiju odustati ni pod koju cijenu. Kao građani ovoga grada imaju puno pravo sudjelovati u donošenju odluka o budućnosti svoje zajednice i raspolaganju javnim sredstvima. Sve drugo se ne može nazvati ni demokracijom, ni participacijom.