Predavanje o PB-u u Buzetu!

Grad Buzet i udruga Zelena Istra pozivaju vas na predavanje:
"PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE: građani nadziru lokalni proračun"
koje će se održati u Narodnom domu u Buzetu u četvrtak 27. listopada 2016. godine s početkom u 18.00 sati.

Zašto je sudjelovanje građanki i građana u kreiranju proračuna važno, i kakve dobrobiti ono donosi i za građan(k)e i za gradsku upravu? Zašto je važna transparentnost javnih financija i kako se građanke i građani može uključiti i u nadziranje proračuna? Kakvi oblici participacije postoje u svijetu i Europi? Koje su se prakse pokazale više, a koje manje uspješne u zadobijanju povjerenja i uključivanja građanki i građana? Kakva su iskustva u Hrvatskoj i Istri? O svemu tome, pa i ponešto više, govorit će nam Goran Matić iz Zelene Istre, koji zadnje dvije godine radi kao koordinator projekta "Participativno budžetiranje: građani nadziru lokalni proračun", koji se - uz financijsku podršku EU i Ureda za udruge Vlade RH - provodi već dvije godine u Puli, Karlovcu i Malom Lošinju."

Osim projekta "Participativno budžetiranje:građani nadziru lokalni proračun", sudionici/e će se upoznati i s web aplikacijom Grada Buzeta "Kreiraj proračun" kojom se građan(k)e Buzeštine želi aktivno uključiti u planiranje Proračuna za 2017. godinu.

Aplikacija je dostupna na web stranici: www.ebuzet.com/proracun2016/