Besplatna e-knjiga: "72 najčešča pitanja o participativnom budžetiranju"

Na web stranicama UN-Habitata za preuzimanje je dostupna besplatna e-knjiga u PDF formatu "72 najčešča pitanja o participativnom budžetiranju" ("72 Frequently Asked Questions about Participatory Budgeting").

Kao prednosti participativnog budžetiranja, odnosno razloge za njegovo provođenje, priručnik navodi:

 • produbljivanje demokratskih standarda i praksi kroz dijalog građana i lokalne vlasti i administracije
 • povećanje transparentnosti i učinkovitosti potrošnje javnih sredstava
 • ohrabrivanje građanske participacije u donošenju odluka, raspoređivanju i nadzoru nad trošenjem javnih sredstava
 • povećanje odgovornosti javnih službenika i predstavnika vlastiti
 • kolektivnu suradnju na određivanju društvenih prioriteta i upravljanju resursima
 • povećanje međusobnog povjerenja između građana i vlasti
 • stvaranje demokratske kulture i jačanje društvenih veza unutar lokalne zajednice

No s druge strane, što je barem jednako bitno, priručnik nudi i savjet kada ne bi trebalo provoditi participativno budžetiranje. Donosimo vam prijevod tog odlomka:

"U kojim okolnostima nije preporučljivo provoditi participativno budžetiranje?

Participativno budžetiranje nije preporučljivo provoditi kada nisu ispunjeni prethodno nabrojani preduvjeti. Nadalje, ne preporeučuje se provedba participativnog budžetiranja u slučaju da jedna ili obje strane u procesu, vlast ili/i građani, nije otvorena za promjenu i zajedničko upravljanje javnim resursima. Također je bolje izbjegavati provođenje PB-a ukoliko lokalna vlast nije i iskrena i transparentna. Provoditi PB u takvom kontekstu omogućilo bi legitimaciju ili prikrivanje praksi suprotnih osnovnim principima participativnog budžetiranja.

Ukoliko lokalni uvjeti u danom momentu nisu idealni, to ne znači da bi zainteresirani građani ili institucije trebali odbaciti ideju participativnog budžetiranja. Vrijedi provoditi skromnije inicijative poput pokušaja da se u proračunski ciklus uvede više transparentnosti. Organizacija tribina i javnih rasprava ili drugih aktivnosti, uz prisutnost legitimnih predstavnika civilnog društva, može biti poluga pritiska za otvaranje javne rasprave o proračunu i građanskom nadzoru nad njim. Brojni gradovi upravo prolaze kroz takvu, pripremnu fazu za participativno budžetiranje."

Osim toga, publikacija donosi i odgovore na brojna ostala zanimljiva i bitna pitanja o participativnom budžetiranju, od kojih ovdje navodimo samo dio:

 • Koji su osnovni principi participativnog budžetiranja?
 • Kako se provodi u praksi?
 • U kakvim se sve gradovima provodi PB?
 • Smanjuje li participativno budžetiranje korupciju?
 • Postoji li rizik da se participativno budžetiranje percipira kao panaceja, odnosno lijek za sve probleme?
 • Kakav je utjecaj PB-a na prihode grada?
 • Povećava li se, i poboljšava li se participacija povećanjem sredstava koje se predaje na odlučivanje građanima?
 • Bavi li se PB samo sredstvima iz vlastitih prihoda grada?
 • Koliki su troškovi PB-a i kako ih gradovi pokrivaju?
 • Gdje pronaći više informacija o participativnom budžetiranju?

Publikacija je, nažalost, dostupna samo na engleskom, arapskom, francuskom, kineskom, portugalskom i talijanskom jeziku. Prijevod na hrvatski (još) ne postoji, no javite nam se ukoliko ste zainteresirani da se prevedu, ili biste možda i sami željeli prevesti, pojedine dijelove, odnosno odgovore na pitanja koja vas zanimaju. Pišite nam na kontakt@pulaodlucuje.org.