I vaše mjesto odlučuje o proračunu? - Poziv jedinicama lokalne i regionalne samouprave

Pozivamo sve jedinice lokalne samouprave i organizacije civilnog društva sa područja Istarske, Karlovačke i Primorsko-goranske županije zainteresirane za korištenje Your Priorities platforme za e-demokraciju, na kojoj se temelji internetska stranica www.PulaOdlucuje.org, da nam se obrate za pomoć i savjet oko implementacije i prilagodbe ovog e-alata za njihove lokalne potrebe.

Fiskalna transparentnost pretpostavlja sveobuhvatno, jasno, pouzdano i pravodobno izvješćivanje javnosti o prošlom, sadašnjem i budućem stanju financija, kako na državnoj, tako i na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Transparentnost jača povjerenje građana u političke procese, omogućuje građanima pozivanje vlasti na odgovornost te štiti od prevare i zlouporabe. Osim pozitivnih učinaka na kvalitetu upravljanja, proračunska transparentnost, donosi i značajne financijske koristi, a osnovni je preduvjet participacije građana u odlučivanje o proračunu.

Stoga, sve jedinice lokalne samouprave pozivamo i da javnosti omoguće pravovremeno informiranje o proračunskom procesu, odnosno da u skladu s člankom 12. Zakona o proračunu, u službenim glasilima i svojim internetskim stranicama objave:

- lokalni proračun i projekcije proračuna te eventualne dopune (rebalanse) proračuna,
- polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
- polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju financijskih planova izvanproračunskih korisnika,
- godišnje financijske izvještaje jedinica lokalne i regionalne samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Osim tih zakonskih obaveza pozivamo jedinice lokalne i regionalne samouprave da u skladu s preporukama Ministarstva financija iz Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, održe javne tribine na kojima bi građane upoznali s prijedlogom proračuna, kao i da objave:

- prijedlog proračuna kojeg načelnik, gradonačelnik ili župan dostavlja na donošenje predstavničkom tijelu (najkasnije do 15. studenog tekuće godine, prema Zakonu o proračunu)

- prijedloge polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna čim ih načelnik, gradonačelnik ili župan dostavi predstavničkom tijelu jedinice lokalne ili regionalne samouprave,

- Vodič za građane, predložak kojega je objavilo Ministarstvo financija ovdje

Također pozivamo sve jedinice lokalne i regionalne samouprave da svoje građane uključe u planiranje i odlučivanje o proračunu. Participativno budžetiranje, koje uključuje (direktno) odlučivanje građana o dijelu proračunskih investicija i prioriteta, kao i odgovornost političara za provedbu odluka građana, donosi također niz pozitivnih učinaka:

• preciznije i učinkovitije određivanje prioriteta zajednice,
• povećana kvaliteta razvoja zajednice,
• pravednija raspodjela financijskih sredstava,
• smanjen prostor za korupciju,
• politički osnažuje glas građana, educira ih i motivira na aktivnije djelovanje u zajednici,
• povećanje međusobnog povjerenja građana i institucija vlasti,
• razvijanje osjećaja zajedničkog vlasništva i odgovornosti građana i institucija vlasti.

Za svu pomoć, podršku i savjete pri uključivanju javnosti u proračunski proces, kao i za prezentacije participativnog budžetiranja te internetske platforme za e-demokraciju Your Priorities, obratite se udruzi Zelena Istra na e-mail udruga-zelena-istra[at]pu.t-com.hr ili na telefon 097 69 99 529.

Projekt "Participativno budžetiranje: građani nadziru lokalni proračun" provodi Zelena Istra sa partnerima, udrugom Pan iz Karlovca te Centrom za zdravo odrastanje IDEM i ja iz Malog Lošinja. Projekt financira Europska unija, a sufinancira ga Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.